La Junta

Façana original del 1915 rehabilitada
Federació Obrera de Molins de Rei
La junta de l’Associació Obrera : President: Leandre Pahissa Canal Vice-President: Josep Almo Pubill Secretaria: Anna Grané Mercader Tressorer: Ramon Canal Feliu Vocals: LLuís Bruno, Cristina Rodrigo, Jesús Galera, Eduard Santacana